مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي انجمن نفرولوژي كودكان ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.