مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان (IREC)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.