مشخصات همایش :  

همايش بين المللي زبان ها و گويش هاي ايراني کرانه جنوبي درياي خزر
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.