نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

کنفرانس سالانه مديريت و اقتصاد کسب و کار
 3 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.