مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيک هاي مديريت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره