مشخصات همایش :  

همايش کشوري ايمني در نظام سلامت (با محوريت ايمني بيمار)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره