مشخصات همایش :  

همايش ملي حفاظت و احيا درياچه ها و تالاب ها (با تاکيد بر درياچه زريوار مريوان)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره