مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي مديريت شهري ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره