مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي تبليغات محيطي در ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره