مشخصات همایش :  

همايش بين المللي حسابداري و اقتصاد ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.