مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در علوم زمين
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.