مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي اقتصاد کاربردي و تجارت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره