مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره