مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي ايده هاي نوين در کشاورزي، محيط زيست و گردشگري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره