مشخصات همایش :  

همايش ملي طراحي نوين مهندسي با رويکرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيست
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره