مشخصات همایش :  

همايش جامعه ايمن
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.