مشخصات همایش :  

همايش ملي زمين شناسي و اکتشاف منابع
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.