مشخصات همایش :  

کنفرانس مهندسي ارزش و مديريت هزينه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره