مشخصات همایش :  

همايش ملي سالانه اكوتوريسم، فرهنگ و توسعه گردشگري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.