مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي صنعت، تجارت و علوم دريايي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.