مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي راهكارها و چالش هاي مديريت و مهندسي صنايع
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.