مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين حسابداري و مديريت در هزاره سوم
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.