مشخصات همایش :  

همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
 5 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.