مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي فناوريهاي نوين در كامپيوتر و مهندسي پزشكي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.