مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در علوم انساني، چالش ها و راه حل ها
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.