مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و علوم جغرافيايي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.