مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم كاربردي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.