مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي تحقيقات جديد در شيمي، مهندسي شيمي و نفت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.