مشخصات همایش :  

همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.