مشخصات همایش :  

همايش ملي آموزش، كارآفريني، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهكارها)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.