مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات مديريت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.