مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي مديريت و توسعه پايدار
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره