مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي محيط زيست و گردشگري ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.