مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.