مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي رادار و سامانه هاي مراقبتي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.