مشخصات همایش :  

كنفرانس مهندسي مخابرات ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.