مشخصات همایش :  

همايش پويايي علمي غدير با رويكرد زيبايي شناسي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.