مشخصات همایش :  

جشنواره ملي مهدويت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.