مشخصات همایش :  

كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.