مشخصات همایش :  

همايش بين المللي سرطان هاي ريه و اقدامات مداخله اي ريوي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.