مشخصات همایش :  

همايش ملي تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.