مشخصات همایش :  

كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.