مشخصات همایش :  

كنفرانس پژوهش هاي كاربردي و نوين در صنعت غذا
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.