مشخصات همایش :  

همايش ملي مديريت و كنترل عفونت هاي منتقله از خون
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.