مشخصات همایش :  

همايش ملي مدل سازي و فناوري هاي جديد در مديريت آب
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.