مشخصات همایش :  

همايش ملي رياضي و آمار
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.