مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.