مشخصات همایش :  

همايش ملي مواجهه با آسيب هاي اجتماعي از ديدگاه اسلام
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.