مشخصات همایش :  

همايش ملي راهبردهاي مديريت منابع آب و چالش هاي زيست محيطي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.