مشخصات همایش :  

همايش ملي جايگاه زنان در كارآفريني و توسعه پايدار
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره